تمرین فول بادی با دمبل تمام بدن ورزش درخانه

تمرین فول بادی با دمبل تمام بدن ورزش درخانه


تمام بدن را در ۱۰ دقیقه با حداکثر توان با دو عدد دمبل ساده تمرین دهید و دقیقا مشابه یک ساعت تمرین باشگاهی فعالیت بدنی ورزش در خانه داشته باشید

ورزش درخانه
فول بادی با دمبل

تمرین ورزشی فوق از سه ست تشکیل شده که هر ست دارای پنج حرکت سوپر ست می باشد با اجراهای ۳۰ ثانیه ای و استراحت های ۱۰ ثانیه ای.لطفا اگر از نظر آمادگی جسمانی در شرایط آماده ای بسر نمیبرید از تمرین فوق استفاده نکنید.تمرین فوق ترکیبی از تمرین های اینتروال ،سوپرست ترکیبی و hiit می باشد که با هدف ایجاد فشار برروی عضلات کمربندی شانه ای طراحی شده کما اینکه عضلات همکار و کمکی در این تمرین کل بدن را پوشش میدهند.

ورزش در خانه را از دست ندهید و با ویدیوهای جذاب تمرینی زیر کار را شروع کنید


برنامه های پیشنهادی برای شما:

برنامه یک ماهه فول بادی (تمام بدن) سطح ۱همیار اسپورت
برنامه فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیتهابرنامه تمرینی فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیتها
برنامه سیکس پک ،کاهش چربی های شکمیهمیار اسپورت