تمرین شیرازی-ورزش صبحگاهی


این ویدیو یک قسمت از دوره اصلی ورزش صبحگاهی می باشد که دارای ۱۲ ویدیو تمرینی مجزا می باشد ، برای دیدن توضیحات بیشتر برروی تصویر زیر کلیک کنید
ورزش صبحگاهی ورزش در خانه
ورزش صبحگاهی