تمرین ورزشی تمام بدن با دمبل قسمت ۱جدول مشخصات برنامه : تمرین با دمبل قسمت ۱
هدف:سلامتی – ورزش در خانه با دمبل
عضله هدف:سینه ای بزرگ-شانه-دوسربازویی
عضلات کمکی:چهارسررانی-دلتوئیدها-پشتی بزرگ-راست شکمی
تعداد حرکات۱۰ تا ۱۰ تایی
تکرار۳ مرتبه
زمان اجرا:تقریبا ۲۲ دقیقه
ابزار کمک ورزشی:دو عدد دمبل سبک وزن
گروه سنی:۱۸ سال به بالا
جنسیت:زن و مرد
توضیحات:
این برنامه ویدیویی رایگان که از دو قسمت تشکیل شده و هرکدام تکمیل کننده دیگری می باشد که فرد ورزشکار میتواند به مدت دو هفته از این دو برنامه به صورت زوج و فرد استفاده کند و چون تمامی گروههای عضلانی موجود در بدن در همین دو تمرین ساده تحت فشار قرارمیگیرند در نتیجه بسیار مفید هستند .
تمرینهایی که به فول بادی یا تمام بدن مشهور هستند به تمرکز برروی تعدادی زیادی از گروهای عضلانی مخالف در یک جلسه تمرینی میکنند ،و این باعث به وجود آمدن چالش جدیدی برای بدن می شود بخصوص برای کسانی که مدتها به یک شیوه تمرینی ورزش میکردند و عضلات آنها به همان سبک عادت کرده و هیچگاه دچار چالش جدیدی نشده است.
برای رشد عضلات به طور متوسط در برنامه های بدنسازی باید هر ۶تا۸هفته بدن را با چالش جدیدی روبرو کنیم ،که میتواند تغییر در شیوه های تمرینی از قبیل شدن و حجم تمرین باشد.


برنامه های پیشنهادی برای شما:

دوره ذهن ورزشکارذهن ورزشکار
برنامه یک ماهه فول بادی (تمام بدن) سطح ۱همیار اسپورت
برنامه فرم دهی به عضلات باسنو ران و کاهش سلولیتهابرنامه تمرینی فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیتها
برنامه سیکس پک ،کاهش چربی های شکمیهمیار اسپورت