ششصدکیلو کالری بسوزانید با اجرای این تمرین

برنامه ورزشی ۴۵ دقیقه ای برای خوش فرم کردن باسن و ران


۴۵ دقیقه با نشاط در منزل ورزش کنید و ۶۰۰ کیلو کالری بسوزانید و چربی های اطراف باسن و ران خود را کاهش دهید .

برای خوش فرم شدن باسن و ران نیاز نیست حتما به باشگاههای ورزشی مراجعه کنید. با همیار اسپورت ورزش کنید و از زندگی بیشتر لذت ببرید.این ویدیو یک قسمت ازمحصول فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیتها در سطح متوسط می باشد برای دیدن ویدیوهای بیشتر به بخش محصولات مراجعه کنید.

کالری سوزی