فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیت ها ۳جدول مشخصات برنامه : فرم دهی به عضلات باسن و کاهش سلولیت ها قسمت ۳
هدف:فرم دهی به عضلات باسن و کاهش سلولیت ها
عضله هدف:سرینی ها
عضلات کمکی:همسترینگ،چهارسررانی
تعداد تکرارهرحرکت:۳
تعداد حرکات:۶
زمان اجرا:تقریبا ۱۲دقیقه
ابزار کمک ورزشی:
گروه سنی:۱۵سال به بالا
جنسیت:زن و مرد
توضیحات:
این برنامه ویدیویی قسمت سوم از سری ویدیوهای رایگان (فرم دهی به عضلات باسن و کاهش سلولیت ها ) هست که با اجرای حرکات متنوع و چالش براگیز قصد دارد کمک کند به کسانی که دوست دارند باسنی خوش فرم داشته باشند و سلولیتها را در این ناحیه از بین ببرند ، پیشنهاد میشود از این چهار قسمت که به رایگان در وبسیات ما منتشر شده است ،  استفاده کنید و در مرحله اول با اجرای این برنامه ها خود را به چالش بکشید و در مرحله بعد اگر دوست داشته باشید ، میتوانید از برنامه تخصصی  فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیتها در این زمینه بهره ببرید و دوره های آموزشی زیر را هم ببینید.


برنامه های پیشنهادی برای شما:

دوره ذهن ورزشکارذهن ورزشکار
برنامه یک ماهه فول بادی (تمام بدن) سطح ۱همیار اسپورت
برنامه فرم دهی به عضلات باسنو ران و کاهش سلولیتهابرنامه تمرینی فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیتها
برنامه سیکس پک ،کاهش چربی های شکمیهمیار اسپورت