چربی های شکمتو آب کن و سیکس پک بساز قسمت ۳

جدول مشخصات برنامه : چربی های شکمتو آب کن و سیکس پک بساز قسمت ۳
نام :چربی های شکمتو آب کن و سیکس پک بساز قسمت ۳
عضله هدف:راست شکمی
عضلات کمکی:مورب خارجی ، مورب داخلی ،راست کننده های ستون فقرات
تعداد تکرار هر حرکت:۱
تعداد حرکات:۱۰
زمان اجرا:تقریبا ۹دقیقه
ابزار کمک ورزشی:
گروه سنی:۱۵سال به بالا
جنسیت:زن و مرد
توضیحات:
این برنامه ویدیویی قسمت اول از سری ویدیوهای رایگان (چربی های شکمتو آب کن و سیکس پک بساز) هست که با اجرای حرکات متنوع و چالش براگیز قصد دارد کمک کند به کسانی که دوست دارند شکمی تخت داشته باشند و چربی سوزی را تجربه کنند ، پیشنهاد میشود از این سه قسمت که به رایگان در وبسیات ما منتشر شده بعد از تمرینهای ورزشی روزانه استفاده کنید و در مرحله اول با اجرای این برنامه ها به چربی سوزی عمومی بپردازید و در مرحله بعد سعی کنید عضلات شکمی خود را تقویت کنید.


برنامه های پیشنهادی برای شما:

دوره ذهن ورزشکارذهن ورزشکار
برنامه یک ماهه فول بادی (تمام بدن) سطح ۱همیار اسپورت
برنامه فرم دهی به عضلات باسنو ران و کاهش سلولیتهابرنامه تمرینی فرم دهی به عضلات باسن و ران و کاهش سلولیتها
برنامه سیکس پک ،کاهش چربی های شکمیهمیار اسپورت